Langkah-Langkah Keselamatan Di Tapak Bina

  • Memakai topi keselamatan untuk mengelakkan objek yang terjatuh terkena kepala.

  • Para kontraktor hendaklah memberi peringatan mengenai keselamatan ditapak mengenai langkah keselamatan kepada pekerja.

  • Penyelia tapak perlu memastikan keadaan sekitar tapak bina danpekerja adalah selamat tanpa berlaku sebarang kemalangan.

  • Memakai tali pinggang keselamatan semasa bekerja di tempat yang lebih tinggi.

  • Memakai jaring keselamatan bagi tapak bina yang berada di tepi jalanraya untuk mengelakkan sebarang objek jatuh dimana ianya boleh mencederakan para pekerja dan orang ramai.

  •  Mengelakkan dari berlakunya kemalangan kepada orang awam

0 comments:

Post a Comment